Skip to main content

Algemene informatie

Waar moet je allemaal rekening mee houden als je wilt deelnemen aan een BBL-opleiding?

Erkend leerbedrijf
Het is belangrijk dat de werkgever waar je in dienst bent, erkend is als leerbedrijf. Zo weet je zeker dat de instelling voldoet aan kwaliteitscriteria die zijn opgelegd door de brancheorganisatie. Op www.stagemarkt.nl kun je controleren of een zorg- of welzijnsinstelling erkend is. Ook wordt op de website uitgelegd hoe erkenning kan worden aangevraagd.

Reken- en taaleisen
Voor alle opleidingen binnen het mbo zijn verscherpte eisen gesteld aan rekenen en Nederlands. Voor de niveau 4 opleidingen geldt een extra eis voor Engels waaraan je moet voldoen als je in aanmerking wilt komen voor een BBL-traject

(Leer)arbeidsovereenkomst
Je kunt alleen een BBL-opleiding volgen als je een (leer)arbeidsovereenkomst hebt met een leerbedrijf in de sector zorg en welzijn. Dat kan zowel voor onbepaalde als voor bepaalde tijd zijn, fulltime of parttime. Heb je een dergelijke overeenkomst niet, dan moet je gaan solliciteren.

Praktijkovereenkomst
Daarnaast sluit je een praktijkovereenkomst met alle betrokkenen: met het ROC, met de werkgever en met het kenniscentrum/branchevereniging. Hierin worden de rechten en plichten van alle betrokkenen vastgelegd.

Voordelen van werkend leren via BBL:

  • Je kunt je theoretische kennis direct in de praktijk toepassen en de praktische vaardigheden dagelijks uitvoeren.
  • Naast je studie bouw je tegelijkertijd werkervaring op die goed bruikbaar is voor je cv en voor je toekomstige baan.
  • Je ontvangt een leerling-salaris dat afhankelijk van vooropleiding en ervaring hoger is dan een stagevergoeding.
  • Je kunt binnen het BBL-traject zowel ervaringen delen met medeleerlingen als met collega’s.

Nadelen van werkend leren via BBL:

  • In vergelijking met een voltijdstudie is een BBL-studie zwaarder, omdat je er tegelijkertijd bij werkt. Je moet je zowel tijdens de studie als tijdens het werk volledig inzetten en hebt minder vrije tijd over.
  • Een BBL-functie is veelal een baan waarin je onregelmatige werktijden hebt. Veel werknemers ervaren dit als nadelig.
  • Je moet solliciteren naar een BBL-werkplek. Op dit moment wordt er zowel binnen het onderwijs als binnen de instellingen een verhoogde interesse voor zorg- en welzijnsopleidingen geconstateerd. Door het hoge aantal sollicitanten, blijkt het vinden van een BBL-baan niet gemakkelijk.

Is een BBL opleiding iets voor jou?

Om in aanmerking te komen voor een BBL-plek is het belangrijk om tijdens het sollicitatiegesprek goed uit te leggen waarom je solliciteert naar de functie en de BBL-opleiding, maar ook hoe je het werken en leren denkt te combineren. Momenteel zijn er veel mensen op zoek naar een BBL-werkplek, dit verkleint je kansen. Je zult dan ook extra inspanningen moeten verrichten om jezelf te presenteren via een sollicitatiebrief, cv en een sollicitatiegesprek.

Verder is het belangrijk dat je beschikt over goede zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Er wordt veel van je verwacht als beginnend medewerker. Het zou regelmatig kunnen voorkomen dat je drukker bent dan 40 uur per week met werk en studie. Het is daarom belangrijk om van te voren te weten of je de werk- en studiedruk wel kunt combineren met je privéleven. Een werkgever investeert fors in je. Je moet je dus realiseren dat je een verplichting aangaat met de werkgever en die rekent op je volledige inzet.