Skip to main content

Over CityKids

header over ck voor werk bij

CityKids is een Medische Kindzorg Instelling die dagelijks intensieve (verpleegkundige) zorg en behandeling biedt in een kindgerichte omgeving. Er zijn binnen onze organisatie de volgende specialiteiten:

  • Het verpleegkundig Kinderdagverblijf
  • Het ontwikkelcentrum
  • Ambulante gezinsondersteuning
  • De 24-uurs (kinderthuis)zorg 
  • Begeleid en beschermd wonen in De Pastorie

De zorg voor een kind uit handen geven is een grote stap, zeker wanneer het kind extra zorg en/of behandeling nodig heeft. Samen met ouders wordt gekeken naar de behoefte van het kind en samen wordt er besloten welke groep het beste aansluit bij de ontwikkeling en mogelijkheden van het kind. Bij CityKids bieden wij kinderen een tweede thuis, een beschermde, stimulerende omgeving die uitnodigt tot spelend leren en ontwikkelen. Bij CityKids bieden wij de kinderen een leuke dag, en kan het echt zichzelf zijn!

Waarom CityKids?

Bij CityKids wordt er gewerkt vanuit een multidisciplinair team bestaande uit kinderverpleegkundigen en (ortho)pedagogen. Daarnaast hebben we een nauwe samenwerking met (pre)-logopedisten en kinderfysiotherapeuten in de regio. Op deze wijze kunnen wij een hoge kwaliteit van geïntegreerde en gecoördineerde zorg bieden.

Bij CityKids staat kleinschaligheid, kwaliteit en kindgerichte zorg voorop. Wij werken met kleine groepen van maximaal 8 kinderen, waardoor er altijd specifieke aandacht is voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. 

Bij CityKids zorgen wij ervoor dat wij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en technieken in de zorg die van toepassing zijn op onze doelgroep. We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om de leefwereld van de kinderen kleurrijker te maken. Daarbij houden wij niet alleen rekening met de mogelijkheden en rechten van de kinderen en hun ouders, maar ook met hun beperkingen en plichten.

Bij CityKids investeren we in de ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, omdat zorg altijd nóg beter kan. Om dit te realiseren werken wij samen met de kinderen en hun families, sociale netwerk en andere organisaties, binnen en buiten de zorg. Wij stimuleren onze medewerkers hoogwaardige en kindgerichte zorg te verlenen door het bieden van een professioneel en prettig werkklimaat.

Een kind kan niet los gezien worden van zijn of haar familie en zijn omgeving. CityKids richt zich niet alleen op kindgerichte zorg maar ook op ontwikkelingsgerichte zorg en familiegerichte zorg. CityKids is er voor het kind en zijn familie.

We hebben iets te vieren!

Dit jaar viert CityKids haar 10-jarig bestaan. Een bijzondere mijlpaal waar wij uiteraard bij stil willen staan. Houd onze website en social media kanalen in de gaten voor een update van de festiviteiten in het kader van ons jubileum.